Allmänna

Lär dig mer om ditt barns hälsa

Lär dig mer om ditt barns hälsa

Graviditet är utan tvekan en av de mest speciella perioderna för kvinnor. Under denna period kämpar mödrar med den extra fysiska och psykologiska belastningen av graviditeten å ena sidan, och å andra sidan bär de den djupa aprikosen om de spädbarn som de är glada över har strukturella eller genetiska avvikelser. Men numera utförs många screening- och diagnostiska test för att övervinna dessa oro för mödrar. Tack vare dessa tester eliminerar båda familjerna frågetecknen i huvudet och diagnosen av eventuella defekter ställs i förväg. Gynekologi och obstetrikspecialist Op. Dr. Gökmen İyigün, Den innehåller följande information om de senaste testmetoderna som används för att identifiera strukturella eller genetiska defekter:

Tester berätta för ditt barn

Anomalierna (defekt, funktionshinder) som kan uppstå i livmodern är indelade i två delar, antingen strukturellt eller genetiskt. För närvarande, för strukturella avvikelser, utförs detaljerade ultraljudundersökningar vid 18-23 veckors graviditet och första trimester utvärderingstester utförs vid 11-14 veckor för att upptäcka genetiska defekter. Idag tillämpas dessa två förfaranden på varje gravid kvinna i moderna centra och familjen informeras om riskerna för barnet.

11-14 veckors test viktiga

Op. Dr. Iyigun säger om 11-14 veckotesterna: 1. Medan utvärderingstestet för första trimestern den 11-14: e veckan hade 90-95% screeningförmåga för kromosomala anomalier, var denna frekvens 60% i trippeltest och graden av fostervattning hos gravida kvinnor äldre än 35 år Det är cirka 40. Den definitiva diagnosen kan göras hos barnet på 3-3,5 månader vid utvärderingen av 11-14 veckor, medan de andra når de tidigaste 5-5,5 veckorna. I denna process ges detaljerad information till mödrarna om de strukturella avvikelserna hos barnet genom ultraljud. Dessutom kan fosterets allmänna tillstånd (det ofödda barnet) erhållas. Ultrasonografi av barnets nuchal genomskinlighet, nasalben undersöks och man lär sig om barnet är mongol eller inte. Hos mongoliska barn är nacken tjockare och näsbenet är antingen frånvarande eller inte utvecklat. Två hormoner associerade med mongolbarn undersöks för att avgöra om barnet riskerar att bli mongol. Dessutom utvärderas alla organ hos barnet och familjen informeras. Det rekommenderas att testet tillämpas på alla gravida kvinnor. I synnerhet är dessa två utvärderingstester det viktigaste steget i alla graviditetskontroller. Därför rekommenderas mödrar att inte hoppa över dessa veckor. ”

Färg Doppler Ultraljud

Color Doppler Ultraljud är ett förfarande som rutinmässigt bör tillämpas på varje gravid kvinna, men det är mer exakt att applicera på gravida kvinnor och utvalda patienter med särskilda risker. 3 och 4-dimensionell ultraljudundersökning sprider sig snabbt idag.

Hjärtundersökning med fostereko

Nuförtiden, med utvecklingen av ultraljudteknologi och kunskap "fostereko" till fostret, kan nu en betydande del av spädbarns hjärtanomalier erkännas.
Detta ger stora möjligheter för läkare och familjer att diagnostisera och upptäcka befintliga hjärtanomalier hos spädbarn. Fetal Echo rekommenderas inte rutinmässigt för alla gravida kvinnor. Men Fetal Echo rekommenderas i närvaro av diabetes hos mamma, i närvaro av hjärtanomalier hos nära släktingar och vid utvärderingen av 11-14 veckor om nuchal genomskinlighet är över ett visst värde.

Upptäckt av genetisk sjukdom

Numera är det möjligt att upptäcka kromosomavvikelser med graviditetsvätskan eller cellen tas från livmodern. Detta är mycket viktigt idag för att avslöja om barnet har en genetisk sjukdom. Dr. Iyigun ger följande information om testet: ”Med testet upptäcks cellerna hos spädbarnet som är blandat i livmodern på en speciell metod och blod kan tas från mamman som om ett enkelt blodsocker kontrolleras. Eftersom det är mycket dyrt och ger fel resultat mellan 2-10%, kan rutinanvändning emellertid inte utföras hälsosamt. Den rutinmässiga användningen av detta test kommer att bli en stor revolution inom genetisk diagnos. ”