Allmänna

Avlägsnande av vätska från barnets sladd: hur utförs fostervattensbesvär?

Avlägsnande av vätska från barnets sladd: hur utförs fostervattensbesvär?

amniocentes

Amniocentesis ska utföras hos mödrar 35 år och äldre och i fall där det finns en risk i trippeltest.

Från början av graviditeten till den första omfamningen av barnet, är varje förälder oroad över hälsan hos deras barn. Idag har de prenatala diagnostiska metoderna som används för spädbarn chansen att skydda från fara. En av dessa metoder är amniocentesis. Amniocentesis, vilket innebär att barnet tas från vätskan i moders livmoder, används vanligtvis för den definitiva diagnosen hos mödrar 35 år och äldre och i fall där ett trippeltest upptäcks.

Vad är amniocentesis?

Amniocentesis, som är en av de vanligaste diagnostiska metoderna, innebär att man tar ett prov av fostervatten som barnet simmar i livmodern med hjälp av en tunn nål. Acıbadem Hospital Gynecology and Obstetrics Specialist Op. Dr. Kontakta Mustafa direkt Han förklarar metoden: ulaşıl I den här metoden nås livmodern och fostervattnet som barnet simmar i med en nål som kommer in genom bukshuden hos den förväntade modern. En liten mängd fostervatten dras ut med hjälp av en injektor och skickas till laboratoriet. Diagnostisk fostervård utförs vanligtvis under den 15: e och den 17: e graviditetsveckan. Det är inte lämpligt att tillämpa det under de kommande veckorna av graviditeten ... Laboratorieresultaten är bara 2-3 veckor. Även om kromosomavvikelse upptäcks hos barnet efter den 24: e graviditetsveckan, är fostervård inte möjligt senast 20-21 eftersom det inte är möjligt att avsluta graviditeten. Det är nödvändigt att göra en vecka. ”

Varför ansöka?

Amniocentesis används för att bestämma om barnet har kromosomavvikelser. Diagnosen av downsyndrom, en av de vanligaste avvikelserna i samhället, görs genom fostervattensbesvär. Med denna ansökan kan vissa metaboliska sjukdomar diagnostiseras med undantag av kromosomal anomali diagnos, ytterligare undersökning kan göras för neurala rördefekter och det kan fastställas om lungorna mognar när barnet ska föds för tidigt på grund av en sjukdom som tillhör modern. Op. Dr. "Idag, med utvecklingen av genetisk vetenskap, kan inte bara vissa kromosomavvikelser hos barnet, utan också några av de sjukdomar som är förknippade med enstaka genfel upptäckas," säger Kir.

Vem ska göra det?

Amniocentesis rekommenderas inte rutinmässigt för varje gravid kvinna eftersom det har en låg risk på 1 av 200. Op. Dr. I allmänhet bör amniocentes på landsbygden rekommenderas enligt följande:

Avancerad mammalder (35 år och äldre vid födseln): Risken för vissa genetiska sjukdomar, särskilt Downs syndrom, ökar med kvinnans ålder. Av denna anledning är avancerad mammalder en av de vanligaste rekommenderade förhållandena för fostervattensbesvär.

Positiv berättelse: Amniocentes rekommenderas för patienter med tidigare kromosomala störningar vid tidigare graviditeter.

Positivt screeningtest: Vissa tester utförs rutinmässigt hos varje gravid kvinna för att upptäcka graviditet med hög risk för genetiska sjukdomar och avvikelser. Det mest använda testet är trippeltestningstestet. Om dessa tester är positiva utförs amniocentes för att nå en bestämd diagnos.

Upptäckt av anomali vid ultraljud: Amniocentes rekommenderas vid anomali vid rutinmässiga ultraljudundersökningar under uppföljning av graviditeten.