Allmän

Villkor

Villkor


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

våra användarvillkor för webbplatsen

VIKTIGT: Everyday Health, Inc. och dess dotterbolag ("Everyday Health") driver denna webbplats, andra hälso-, hälso-, diet- och fitnesswebbplatser som ingår i Everyday Health-portföljen av webbplatser (tillsammans "webbplatserna") och tjänsterna relaterade till eller erbjuds på webbplatserna (hädanefter "tjänsterna"). Några av sajterna är webbplatser som vi driver på uppdrag av tredjepartslicensgivare, till exempel diet.mayoclinic.org (tillsammans "Licensgivare", sådana Licensgivare tillsammans med Everyday Health, "oss" eller "vi"). Everyday Healths tjänster kan, utan begränsning, omfatta verktyg, applikationer, e-posttjänster, anslagstavlor, chattområden, nyhetsgrupper, forum, samhällen, kalendrar och nedladdningsbara mobilapplikationer relaterade till webbplatserna eller tillhandahållna via webbplatserna. Dessa användarvillkor ("TOU") reglerar din användning av någon av de webbplatser och tjänster som tillhandahålls av Everyday Health. Läs detta avtal noga innan du går in på eller använder någon av webbplatserna eller tjänsterna. Varje gång du öppnar eller använder webbplatserna eller tjänsterna samtycker du till att vara bunden av dessa TOU. Om du inte accepterar att vara bunden av alla dessa TOU, får du inte komma åt eller använda webbplatserna eller tjänsterna. Dessutom kan vissa områden på webbplatserna eller tjänsterna omfattas av ytterligare användningsvillkor som vi gör tillgängliga för din recension. Genom att använda sådana områden, eller någon del därav, anger du uttryckligen att du har läst och samtycker till att vara bunden av de ytterligare användarvillkor som gäller för sådana områden. I händelse av att några av de ytterligare användarvillkoren som styr ett sådant område strider mot dessa TOU, kommer de ytterligare villkoren att styra.

DISSA VILLKOR INNEHÅLLER EN BINDANDE VILLKORSKLUSUS OCH FRAKT FÖR KLASSAKTION.

1. Denna webbplats är endast avsedd för informationsändamål och ger inte medicinsk rådgivning.

Webbplatserna och tjänsterna erbjuder hälso-, fitness- och näringsrelaterad information, men är endast utformade för icke-kommersiella informationsändamål. DU FÅR INTE LITA PÅ DENNA INFORMATION SOM ERSÄTTARE FÖR, ELLER ERSÄTTER DEN, YRKESMEDICINSK RÅD, DIAGNOS ELLER BEHANDLING. Om du har några bekymmer eller frågor om din hälsa eller innehållet på platserna eller tjänsterna, bör du alltid rådgöra med en läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal. UNDVIKA, UNDVIK ELLER FÖRDRÖJA ATT FÅ MEDICINSKA ELLER HÄLSORELATERADE RÅD FRÅN DIN HÄLSOVÅRDIGA PROFESSIONELT FÖR NÅGOT DU KAN LÄSA PÅ WEBBPLATSEN ELLER GENOM TJÄNSTERNA. ANVÄNDNINGEN AV ALLA UPPGIFTER SOM ÄR FÖR PLATSERNA ELLER GENOM TJÄNSTERNA ÄR ENDAST PÅ DIN EGNA RISK. Ingenting som anges eller publiceras på webbplatserna eller som är tillgängligt via någon tjänst är avsett att vara, och får inte anses utöva medicin eller rådgivning. För tillämpningen av detta avtal innefattar läkemedelsutövning och rådgivning, utan begränsning, psykiatri, psykologi, psykoterapi, läkemedelsutövning, närings- och fitnessrådgivning eller tillhandahållande av vårdbehandling, instruktioner, diagnos, prognos eller rådgivning. Utvecklingen inom medicinsk forskning kan påverka hälso-, konditions- och näringsämnen som diskuterats på webbplatserna eller genom tjänsterna och ingen försäkran kan ges om att informationen på webbplatserna eller tjänsterna alltid kommer att innehålla de senaste fynden eller utvecklingen med avseende på särskilt material. Din åtkomst eller användning av webbplatserna och tjänsterna skapar inte på något sätt en läkare / patient, konfidentiellt eller privilegierat förhållande eller något annat förhållande som skulle ge upphov till några skyldigheter från vår sida eller från vår licensgivares sida. Vi rekommenderar eller stöder inte några specifika tester, läkare, kliniker, procedurer, åsikter, produkter eller annan information som kan visas på webbplatserna eller tjänsterna. Om du litar på någon av informationen som tillhandahålls av denna webbplats eller tjänsterna, våra anställda eller gäster eller besökare på webbplatserna gör du det enbart på egen risk.

2. Användar skyldigheter.

Du samtycker till att följa alla tillämpliga lokala, statliga, nationella och internationella lagar och förordningar, inklusive amerikansk export- och återexportkontroll och ekonomiska sanktionslagar och förordningar, med avseende på din användning av webbplatserna och tjänsterna. Du bekräftar och samtycker också till att din användning av Internet och tillgång till Webbplatserna endast sker på egen risk. Du bör också förstå att sekretessen för all kommunikation eller material som överförs till / från en webbplats via Internet eller någon annan form av globalt kommunikationsnätverk inte kan garanteras. Följaktligen ansvarar inte Everyday Health för säkerheten för all information som överförs till eller från webbplatserna. Everyday Health förbehåller sig rätten att förbjuda eller avsluta användning av eller tillgång till webbplatserna när som helst, utan föregående meddelande, av någon anledning.

3. Licensbidrag.

Denna TOU ger dig en personlig, återkallbar, begränsad, icke-exklusiv, royaltyfri, icke-överförbar licens för att använda webbplatserna förutsatt att du fortsätter att följa dessa TOU. Du får skriva ut och ladda ner material och information från sajterna enbart för ditt personliga bruk, förutsatt att alla papperskopior innehåller all upphovsrätt och andra tillämpliga meddelanden i sådant material och information.

4. Förbjudna aktiviteter.

Webbplatserna och tjänsterna är inte avsedda för barn under 13 år (eller tillämplig ålder i ditt land) och barn under 13 (eller tillämplig ålder i ditt land) ska inte använda webbplatserna eller tjänsterna. Du erkänner och samtycker till att Webbplatserna och tjänsterna innehåller skyddad och konfidentiell information som skyddas av tillämplig immateriell egendom och andra lagar, och är den enda egendom som tillhör Everyday Health, dess licensgivare eller våra innehållsleverantörer. Om inget annat anges skriftligen är tjänsterna avsedda för ditt personliga och icke-kommersiella bruk. I samband med din användning av Webbplatserna och / eller Tjänsterna bekräftar du och godkänner att du inte kommer att: 1. Kopiera, bakåtkonstruera, omvänd montera, annars försöka upptäcka källkoden, distribuera, sända, visa, utföra, reproducera , publicera, licensiera, skapa derivat från, överföra eller sälja all information, programvara, produkter eller tjänster som erhållits via webbplatserna eller tjänsterna; 2. Få åtkomst till webbplatserna eller tjänsterna på något annat sätt än genom standardgränssnitt som godkänts av branschen eller dagliga hälsovård. 3. Lägg upp eller överföra material som innehåller ett virus eller skadade data; 4. Radera eventuella författartillskrivningar, juridiska meddelanden eller egenbeteckningar eller etiketter; 5. Bryter mot tillämplig lokal, statlig, nationell eller internationell lagstiftning, regel eller reglering eller använder Webbplatserna och / eller Tjänsterna för något syfte som är förbjudet enligt denna TOU; 6. Manipulera eller på annat sätt visa webbplatserna och / eller tjänsterna med hjälp av inramning eller liknande navigeringsteknik; 7. Registrera, prenumerera eller avsluta prenumerationen på någon Everyday Health-produkt eller -tjänst om du inte uttryckligen är auktoriserad av sådan part; 8. Använd webbplatserna eller tjänsterna på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra Everyday Healths servrar eller nätverk eller störa någon annan användares användning och njutning av webbplatserna och / eller tjänsterna; 9. Få eller försöka få obehörig åtkomst till någon av Webbplatserna, Tjänsterna, kontona, datorsystemen eller nätverken som är anslutna till Everyday Health genom hacking, lösenordsdrift eller på annat sätt; 10. Inhämta eller försöka skaffa material eller information på något sätt som inte avsiktligt görs tillgänglig via webbplatserna eller tjänsterna eller skörda eller på annat sätt samla in information om andra användare utan deras samtycke; 11. Använd webbplatserna på något sätt som kan skada, skada eller på annat sätt negativt påverka vardagens hälsa. Dessutom samtycker du till att följa våra riktlinjer för inlägg nedan. UTAN BEGRÄNSNING AV ALLMÄNHETEN FÖR FÖREGÅENDE, KOPIERING ELLER REPRODUKTION AV TJÄNSTER, PROGRAM, PRODUKTER, INFORMATION ELLER MATERIAL SOM LEVERERAS VARJE HÄLSA TILL NÅGON ANNAN SERVER ELLER PLATS FÖR YTTERLIGARE REPRODUKTION ELLER FÖRDELNING ÄR UTTRYCKLIG.

5. Anslagstavlor, chattrum och riktlinjer för inlägg.

Everyday Health är värd för anslagstavlor, chattar och andra offentliga forum på sina webbplatser och via tjänsterna. Anslagstavlor, chattar och andra offentliga forum är avsedda att fungera som diskussionscenter för användare och prenumeranter på webbplatserna. Detta är offentliga forum och all information som du lägger ut på webbplatserna eller via tjänsterna kan ses av vem som helst på internet. Alla användare kommer att ha möjlighet att redigera sina egna inlägg efter inlägget. När du publicerar information på webbplatserna eller genom tjänsterna, använd god smak när du diskuterar känsliga ämnen. Både användare och moderatorer är skyldiga att behandla andra med respekt och ärlighet. Var rättvis och informativ. Lägg upp ärlig och värdefull information och skriv inte rykten eller negativa åsikter som inte stöds av fakta. Om inte informationen i ditt inlägg härrör direkt från din personliga erfarenhet, måste hänvisningar till all hälsorelaterad eller medicinsk information du tillhandahåller ingå i ditt inlägg.

Förutom de förbjudna aktiviteterna som beskrivs ovan, när du publicerar information och media på webbplatserna eller genom tjänsterna får du inte:

 • Lägg upp allt som stör eller stör webbplatserna eller driften av dem, inklusive filer som innehåller skadlig kod, virus, skadade filer eller någon annan liknande programvara eller program som kan skada driften av andras dator, nätverk eller webbplatserna;
 • Lägg ut uttalanden eller material som är ärekränkande eller förtalar, trakasserar, missbrukar, förföljer, hotar, hotar eller på något sätt kränker andras rättigheter;
 • Lägg upp uttalanden eller material som bryter mot andra avtalsenliga eller förtroendemässiga rättigheter, skyldigheter eller avtal;
 • Lägg upp eller ladda upp personlig information, bilder, videor eller andra medier från en annan person utan deras uttryckliga tillstånd;
 • Ta bort eller revidera allt material som publicerats av någon annan person eller enhet;
 • Lägg upp uttalanden eller material som är fördjupade, hatfulla, rasstötande, vulgära, obscena, pornografiska, vanhäftiga eller på annat sätt anstötliga, inklusive språk eller bilder som vanligtvis inte anses vara socialt eller professionellt ansvariga eller lämpliga personligen;
 • Lägg upp uttalanden eller material som uppmuntrar till straffrättsligt beteende eller som skulle ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryter mot någon lag eller reglering i någon jurisdiktion;
 • Lägg upp uttalanden eller material som på något sätt skadar minderåriga;
 • Lägg ut uttalanden eller material som efterliknar någon annan person eller enhet, vare sig det är faktiskt eller fiktivt, inklusive, utan begränsning, anställda och företrädare för Everyday Health;
 • Lägg upp uttalanden eller material som förvränger din anslutning till någon enhet och / eller vardagens hälsa;
 • Lägg upp allt som bryter mot andra personers integritets- eller publiceringsrättigheter, inklusive, utan begränsning, att publicera personlig identitetsinformation för en annan person, inklusive, utan begränsning, adresser, telefonnummer, e-postadresser, personnummer, kreditkortsnummer eller något annat affärshemligheter eller information för vilka du är sekretessbelagd;
 • Lägg ut uttalanden eller material som utgör skräppost, skräppost eller obehörig reklam eller reklammaterial, inklusive, utan begränsning, länkar till kommersiella produkter eller tjänster eller någon politisk kampanj;
 • Lägg upp material som enligt Everyday Healths bedömning är anstötligt eller begränsar eller hindrar någon person eller enhet från att använda eller njuta av interaktiva funktioner eller andra delar av webbplatsen, eller som kan utsätta Everyday Health eller dess användare för skada eller ansvar av något slag ; eller
 • Lägg upp material som bryter mot eller som kan bryta mot patent, varumärke, affärshemlighet, upphovsrätt eller annan intellektuell eller äganderätt för någon part, eller som du annars inte har rätt att göra tillgänglig utan uttryckligt tillstånd från ägaren till upphovsrätt, varumärke eller annan äganderätt. Everyday Health har inget uttryckligt ansvar för att förse någon användare med indikationer, markeringar eller något annat som kan hjälpa någon användare att avgöra om materialet i fråga är upphovsrättsskyddat eller varumärkesskyddat. Användare är ensamma ansvariga för eventuella skador som uppstår på grund av intrång i upphovsrätt, varumärken, äganderätt eller annan skada till följd av sådan inlämning.

Alla användare som inte följer dessa riktlinjer kan uteslutas från och nekas fortsatt tillgång till anslagstavlor, chattar eller andra offentliga forum i framtiden. Everyday Health eller dess utsedda ombud kan när som helst av någon anledning ta bort eller ändra innehåll som skapats av användare. Material som publiceras och / eller laddas upp till de olika offentliga forumen kan vara föremål för begränsningar av storlek och användning. Du är ansvarig för att följa sådana begränsningar. Everyday Health och dess licensgivare avstår uttryckligen från allt ansvar och godkännande och lämnar inga uttalanden om giltigheten av någon åsikt, råd, information eller uttalande som görs eller visas i dessa forum av tredje part, och vi är inte heller ansvariga för eventuella fel eller utelämnanden i sådana inlägg. eller för hyperlänkar inbäddade i meddelanden. Under inga omständigheter kommer Everyday Health, dess licensgivare eller våra dotterbolag, leverantörer eller agenter vara ansvariga för förlust eller skada orsakad av ditt beroende av information som erhållits via dessa forum. De åsikter som uttrycks i dessa forum är enbart deltagarnas åsikter och speglar inte åsikter från Everyday Health, dess licensgivare eller något av deras dotterbolag eller dotterbolag. Everyday Health och dess licensgivare har ingen som helst skyldighet att övervaka något av innehållet eller inläggen på anslagstavlorna, chattrummen eller andra offentliga forum. Du bekräftar dock och godkänner att vi förbehåller oss rätten att övervaka detsamma efter eget gottfinnande. Vardagliga anställda modererar vanligtvis våra styrelser dagligen. Om inte annat anges är dessa moderatorer inte läkare och bör inte tolkas som sådana. Våra moderatorer förbehåller sig rätten att ändra, redigera, vägra att publicera eller ta bort inlägg eller innehåll, helt eller delvis, av någon anledning och att avslöja sådant material och omständigheterna kring deras överföring till tredje part för att tillfredsställa alla tillämpliga lag, reglering, rättslig process eller statlig begäran och för att skydda oss själva, våra kunder, sponsorer, användare och besökare. Dessutom förbehåller sig Everyday Health och Everyday Healths moderatorer rätten att kontakta användare för att informera dem om policyer, dölja användarnas inlägg eller radera användarnas konton utan varning eller meddelande i förväg, av någon anledning, inklusive men inte begränsat till brott mot dessa Villkor. Genom att skicka eller sända till oss innehåll, bilder, video, ljudfiler, kreativa förslag, idéer, anteckningar, koncept, information eller annat material (tillsammans, "Inlämningsmaterial"), eller genom att publicera sådant inlämningsmaterial på Webbplatserna beviljar du härmed till oss och våra designers en världsomspännande, icke-exklusiv, underlicensierbar, överlåtbar, royaltyfri, evig, oåterkallelig rätt att använda, reproducera, distribuera, modifiera, skapa derivat av, offentligt uppträda, offentligt visa, digitalt utföra, sälja, erbjuda att sälja och importera sådant material som skickas in i alla media som nu är kända eller framtagna, för något syfte, kommersiellt eller på annat sätt, utan kompensation till dig. Ovanstående licens till Everyday Health ska vara fullt betald och royaltyfri. Du intygar och garanterar att någon person eller enhet som namnges eller avbildas i sådant inlämningsmaterial har tillhandahållit alla nödvändiga licenser, rättigheter eller auktorisationer för att tillåta Everyday Healths användning av sådant inlämningsmaterial i enlighet med sådan licens. Inget av inlämningsmaterialet som avslöjas eller publiceras via anslagstavlor, chattar eller andra offentliga forum ska vara föremål för någon skyldighet, oavsett om det är konfidentialitet, tillskrivning eller annat.

6. Kommersiella transaktioner.

Vissa produkter eller tjänster kan erbjudas till försäljning på webbplatserna eller via tjänsterna. Om du vill köpa eller prenumerera på någon av dessa produkter eller tjänster kommer du att bli ombedd av Everyday Health eller en auktoriserad tredje part att tillhandahålla viss information, inklusive utan begränsning, ditt fullständiga namn, adress, telefonnummer och kreditkort information. Du samtycker till att förse oss eller sådan tredje part med ovanstående information samt all annan obligatorisk information. Du samtycker till att all sådan information som tillhandahålls ska vara korrekt, fullständig och aktuell. Du samtycker till att följa villkoren i alla avtal som du kan ingå för ditt köp av produkten eller tjänsten. Du är ansvarig för alla avgifter som uppstår genom ditt konto samt för att betala eventuella skatter. Genom att förse Everyday Health med ditt kreditkortsnummer och tillhörande betalningsinformation samtycker du till att Everyday Health och / eller våra tredjepartsleverantörer har rätt att omedelbart fakturera ditt konto för alla avgifter och avgifter som ska betalas till oss som ett resultat av din beställning , inklusive men inte begränsat till serviceavgifter, prenumerationsavgifter eller andra avgifter eller avgifter i samband med din tillgång till tjänsterna och / eller köp av produkter. Om åtkomst till en tillämplig tjänst kräver en återkommande betalning, samtycker du till att vi (eller vår tredje parts betaltjänstleverantör) automatiskt kan fakturera ditt konto i början av varje återkommande period. Vi förbehåller oss rätten att när som helst höja avgifter och avgifter eller införa nya avgifter eller avgifter med rimligt förhandsmeddelande som meddelats till dig via en publicering på tillämplig webbplats eller på annat sätt som vi kan anse lämpligt då och då (inklusive elektronisk post eller vanlig post). Du samtycker till att omedelbart meddela Everyday Health om ändringar i din faktureringsadress eller det kreditkort som används för betalning nedan. Din rätt att använda en betald tjänst eller en viss produkt är villkorad av att vi mottar betalning. Om betalning inte kan debiteras ditt kreditkort eller om en avgift återbetalas av någon anledning, inklusive återbetalning, förbehåller vi oss rätten att antingen stänga av eller avsluta din åtkomst och ditt konto. Du samtycker till att om vi inte kan samla in de avgifter du är skyldiga oss för de produkter eller tjänster som anges i din beställning, kan vi vidta andra åtgärder som vi anser nödvändiga för att samla in sådana avgifter från dig, och att du kommer att vara ansvarig för alla kostnader och utgifter som vi har haft i samband med sådan insamlingsaktivitet, inklusive inkasseringsavgifter, räntor, rättegångskostnader och advokatavgifter. För att granska faktureringsvillkoren på ditt konto eller för att avsluta en prenumerationstjänst kan du skicka e-post till [email protected] eller ringa 1-888-795-4719, måndag till fredag, 09.00 till 20.00. EST.

7. Tredjepartsinnehåll.

Alla åsikter, råd, uttalanden, tjänster, annonser, erbjudanden eller annan information eller innehåll som uttrycks eller görs tillgängliga via webbplatserna av tredje part, inklusive informationsleverantörer, är de av respektive författare eller distributörer och inte Everyday Health. Varken Everyday Health, dess licensgivare eller någon tredje parts innehållsleverantörer garanterar noggrannhet, fullständighet eller användbarhet av något innehåll. Dessutom varken Everyday Health eller dess licensgivare stöder eller är ansvariga för riktigheten och tillförlitligheten i någon åsikt, råd eller uttalande som görs på någon av Webbplatserna eller tjänsterna av någon annan än en auktoriserad Everyday Health- eller licensgivarrepresentant när de agerar i hans / hennes officiella kapacitet. Du kan exponeras genom webbplatserna eller tjänsterna för innehåll som bryter mot vår policy, är sexuellt eller på annat sätt stötande. Du kommer åt webbplatserna och tjänsterna på egen risk. Vi tar inget ansvar för din exponering för tredjepartsinnehåll på webbplatserna eller tjänsterna. Everyday Health och dess licensgivare påtar sig inte, och uttryckligen avsäger sig, någon skyldighet att erhålla och inkludera annan information än den som tillhandahålls av tredjepartskällor. Det bör förstås att vi inte förespråkar användningen av någon produkt eller procedur som beskrivs på webbplatserna eller genom tjänsterna, och vi är inte heller ansvariga för missbruk av en produkt eller procedur på grund av typografiska fel.

8. Tävlingar, tävlingar och spel.

Om Everyday Health bedriver en tävling, tävling eller ett spel på webbplatserna ska reglerna för något av ovanstående vara tillgängliga via en hypertextlänk som framträdande visas på den sida där tävlingen, tävlingen eller spelet kan finnas. Genom att delta i eller delta i någon av dem samtycker du till att vara föremål för dessa regler, regler och förfaranden. Kom ihåg att läsa igenom reglerna noggrant innan du deltar.

9. Konton, lösenord och säkerhet.

Om någon av Webbplatserna eller tjänsterna kräver att du öppnar ett konto måste du slutföra registreringsprocessen genom att förse Everyday Health med aktuell, fullständig och korrekt information, enligt det tillämpliga registreringsformuläret. Du erkänner att Everyday Health förbehåller sig rätten att säga upp din tillgång och användning av Webbplatserna och / eller tjänsterna genom att tillhandahålla all information till Everyday Health som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig. Som en del av registreringsprocessen kommer du att bli ombedd att välja ett användarnamn och lösenord. Du är helt ansvarig för att upprätthålla säkerheten och konfidentialiteten för ditt konto och lösenord. YTTERLIGARE ÄR DU HELT ANSVARIGT FÖR ALLA AKTIVITETER OCH UPPFÖRANDE, OCH VAD ÄR ELLER NÅGON ANNAN, DET GÖRS GENOM DITT KONTO. Du samtycker till att omedelbart meddela Everyday Health om obehörig användning av ditt konto eller andra säkerhetsbrott. Varken vardagens hälsa eller dess licensgivare kommer att hållas ansvariga för eventuella förluster som du kan drabbas av till följd av att någon annan använder ditt lösenord eller konto, antingen med eller utan din vetskap. Du kan hållas ansvarig för eventuella förluster som Everyday Health, dess licensgivare eller någon annan part orsakat av att någon annan använder ditt konto eller lösenord.

10. Länkning till webbplatserna.

Vi förbehåller oss rätten att tillåta dig att länka till webbplatserna när som helst efter eget gottfinnande. Om vi ​​utövar en sådan rättighet samtycker du till att omedelbart ta bort och inaktivera alla dina länkar till webbplatserna. I avsaknad av ett skriftligt avtal med oss ​​som anger hur du kan länka till webbplatserna, använd följande riktlinjer för att lägga till en eller flera länkar till webbplatserna från din webbplats:

 • Länken måste vara en endast textlänk som tydligt innehåller webbadressen till tillämplig webbplats;
 • Om länken pekar på någon sida på en annan webbplats än hemsidan måste textlänken också innehålla titeln på målmålsidan. (Till exempel, om länken pekar på "Healthy Living" -området på RevolutionHealth.com-webbplatsen, bör länken innehålla orden "Healthy Living - Revolution Health.");
 • Utseendet, positionen och andra aspekter av länken kanske inte kan skada eller späda ut den goodwill som är förknippad med vårt goda namn och varumärken;
 • Utseendet, positionen och andra aspekter av länken kanske inte skapar ett falskt intryck som en enhet är associerad med, sponsrad av eller godkänd av oss;
 • Länken, när den aktiveras av en användare, måste visa webbplatsen i helskärmsläge och inte inom en "ram" på den länkande webbplatsen och länkning kanske inte utlöser några mellansides- eller popup-fönster; och
 • Länken får inte användas i samband med eller visas på en webbplats som en rimlig person kan anse som stötande, obscent, förtalande eller på annat sätt skadlig.

11. Ansvarsfriskrivning avseende länkade webbplatser från tredje part.

Länkarna på någon av Webbplatserna och / eller Tjänsterna låter dig lämna de specifika Webbplatserna eller Tjänsterna du besöker för att få åtkomst till en länkad tredje parts webbplats ("Länkade webbplatser"). Everyday Health tillhandahåller dessa länkar som en bekvämlighet, men vi kontrollerar eller stöder inte dessa länkade webbplatser, och inte heller har Everyday Health granskat eller godkänt innehållet som visas på de länkade webbplatserna. Everyday Health ansvarar inte för lagligheten, riktigheten eller lämpligheten av innehåll, reklam, produkter, tjänster eller annat material på eller tillgängligt från någon länkad webbplats. Du erkänner och samtycker till att Everyday Health inte är ansvarigt eller ansvarigt, direkt eller indirekt, för skada eller förlust som orsakats eller påstås orsakas av eller i samband med användningen av någon av länkarna, innehållet, varorna eller tjänsterna som finns tillgängliga på eller via de länkade webbplatserna.

12. Affärer med tredje parter.

Ditt deltagande, korrespondens eller affärsverksamhet med någon tredje part som finns på eller genom våra webbplatser och tjänster, inklusive, utan begränsning, annonsörer och andra användare, beträffande betalning och leverans av specifika varor och tjänster, och alla andra villkor, villkor, garantier eller garantier associerade med sådana affärer, är endast mellan dig och sådan tredje part. Du samtycker till att Everyday Health inte ansvarar eller ansvarar för förlust, skada eller andra frågor av något slag som uppkommit till följd av sådana affärer.

13. Sekretess.

Everyday Healths sekretesspolicy med avseende på insamling och användning av din personligt identifierbara information anges på https://www.babycenter.com/help-privacy och införlivas genom hänvisning i dessa TOU. Genom att komma åt webbplatserna och / eller tjänsterna godkänner du att du accepterar vår privatlivspolicy.

14. Ansvarsfriskrivning.

WEBBPLATSERNA OCH TJÄNSTERNA OCH NÅGOT INNEHÅLL, VERKTYG, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER UTSTÄLLDA, ÅTGÄNGDA ELLER UPPFATTAS PÅ ELLER GENOM WEBBPLATSERNA OCH TJÄNSTER LEVERERAS "som de är", "TILLGÄNGLIGA", OCH GARANTIER FÖR NÅGOT SLITT ELLER FÖRESKRIFTER, INKLUDERAT, UTAN BEGRÄNSNING, GARANTIER FÖR AVDELNING, INTRÄDELSE, SÄLJBARHET ELLER FITNESS FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. UTAN ATT BEGRÄNSA ALLMÄNHETEN I DET FÖREGÅENDE GARANTERAR INTE VARJE DAGS HÄLSA, DENNA LICENSGIVARE OCH DERA FÖRETAGARE, LEVERANTÖRER OCH AGENTER UTTRYCKLIGT ATT: (i) DIN ANVÄNDNING AV PLATSERNA OCH / ELLER TJÄNSTER OCH TILLGÅNG TILL OCH BRUK VERKTYG OCH FUNKTIONER DÄR KOMMER ATT AVBRYTAS, FELFRI ELLER SÄKER; (ii) ATT ALLA INFORMATION SOM INNEHÅLLS INNEHÅLLS ÄR NÅGEN, PÅLITLIG ELLER KOMPLETT; (iii) ATT FEL KORRIGERAS; ELLER (iv) ATT NÅGON PROGRAMVARA, TJÄNSTER, WEBBPLATSER ELLER SERVER (ER) PÅ vilka WEBBPLATSERNA ELLER TJÄNSTERNA ÄR VARA Fria från VIRUS ELLER ANDRA SKADliga KOMPONENTER. DITT ANVÄNDNING AV WEBBPLATSERNA OCH TJÄNSTERNA OCH ALL INFORMATION ELLER MATERIAL SOM LEVERERAS PÅ ELLER GENOM WEBBPLATSERNA OCH TJÄNSTERNA ÄR HELT PÅ DIN EGNA RISK. VI GÖR INTE UTFÖRANDE ELLER GARANTIER OM PRODUKTERNA ELLER TJÄNSTER SÅLDA ELLER ANNONCERADE HÄR ELLER OM NÖJDHETEN I REGLERINGSFÖRESKRIFTER SOM KRÄVER UPPGIFTER OM INFORMATION OM FÖRESKRIVNINGSPRODUKTER PÅ INNEHÅLLEN INNEHÅLLAR SÄTT. VI GÖR INTE UTFÄRDELSER ELLER GARANTIER I HÄNVISNING TILL NÅGON BEHANDLING, ÅTGÄRD ELLER ANVÄNDNING AV LÄKEMEDEL, LÄKEMEDEL ELLER INFORMATIONEN ERBJUDEN ELLER LEVERERAD INOM ELLER GENOM SIDAN ELLER TJÄNSTERNA.

15. Ansvarsbegränsning.

VARKEN EVERYDAY hälsa eller dess licensgivare direktörer, tjänstemän, anställda, leverantörer, agenter eller sponsorer är ANSVARIGA FÖR DIG eller någon annan för förlust eller skada ELLER INDIREKT, FÖLJD SPECIAL, EXEMPLARISK, STRAFF ELLER ANDRA SKADOR UNDER NÅGON KONTRAKT, FÖRSVARIGHET, STRIKT ANSVAR ELLER ANDRA TEORIER FÖR UTOM ELLER RELATERANDE PÅ NÅGON MÅTE TILL (i) ANVÄNDNING ELLER Oförmåga att ANVÄNDA PLATSERNA OCH / ELLER TJÄNSTERNA (ii) NÅGOT INNEHÅLL SOM INNEHÅLLER PÅ PLATSERNA OCH / ELLER TJÄNSTERNA; (iii) UTTALANDE ELLER FÖRETAG PUBLICERAT ELLER GÖRT OFFENTLIGT TILLGÄNGLIGT PÅ PLATSERNA OCH / ELLER TJÄNSTERNA; (iv) NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST KÖPT ELLER FÖRVALT GENOM PLATSERNA OCH / ELLER TJÄNSTERNA; (v) NÅGON ÅTGÄRD SOM GÄLLER PÅ ELLER SOM RESULTAT AV NÅGON INFORMATION TILLGÄNGLIG PÅ PLATSERNA OCH / ELLER TJÄNSTER; (vi) NÅGONSKADE PÅ TAPP AV TILLGÅNG TILL, RADERING AV, FÖRVARING AV LAGRING, INTE BACKPACKNING, ELLER ÄNDRING AV NÅGOT INNEHÅLL PÅ PLATSERNA OCH / ELLER TJÄNSTER; ELLER (vii) NÅGON ANDRA FRÅGOR FÖR PLATSERNA OCH / ELLER TJÄNSTERNA. I ALLA TILLFÄLLEN SKALL DET HELA DAGENS HÄLSA ELLER LICENSIERNA TILL DIG FÖR NÅGONSKADE, TAP OCH ORSAKER FÖR ÅTGÄRDER SOM ÖVERRÄCKER DET BELOPP DU BETALT, OM NÅGOT, FÖR ATT ANVÄNDA NÅGON AV PLATSERNA OCH / ELLER TJÄNSTER. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av vissa garantier eller begränsning eller uteslutning av ansvar för tillfälliga eller följdskador. Följaktligen kanske vissa av ovanstående begränsningar och ansvarsfriskrivningar inte gäller dig. I den utsträckning som vi inte får, enligt gällande lag, avstå från underförstådda garantier eller begränsa skulder, kommer omfattningen och varaktigheten av sådan garanti och omfattningen av vårt ansvar att vara det minsta tillåtna enligt sådan tillämplig lag.

16. Skadestånd.

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Everyday Health och dess licensgivare, dotterbolag, dotterbolag, befattningshavare, styrelseledamöter, agenter, co-branders eller andra partners, anställda och representanter oskadliga från och mot alla anspråk, skador, förluster, kostnader eller utgifter. (inklusive rimliga advokatarvode och utbetalningar) som uppstår direkt eller indirekt på grund av eller (i) din överträdelse av denna TOU; (ii) varje anklagelse om att inlämningsmaterial bryter mot eller på annat sätt bryter mot upphovsrätt, affärshemlighet, varumärke eller andra immateriella rättigheter för en tredje part; och (iii) din åtkomst eller användning av webbplatserna eller tjänsterna.

17. Upphovsrättspolicy.

Digital Millennium Copyright Act från 1998 ("DMCA") ger rätt till upphovsrättsinnehavare som anser att material som visas på Internet bryter mot deras rättigheter enligt den amerikanska upphovsrättslagen. Om du tror i god tro att material som lagras av Everyday Health bryter mot din upphovsrätt kan du eller din agent skicka ett meddelande till Everyday Health om att materialet ska tas bort eller att åtkomst till det blockeras. Varje anmälan från en upphovsrättsinnehavare eller en person som är auktoriserad att agera för dess räkning som inte uppfyller kraven i DMCA ska inte betraktas som tillräckligt varsel och ska inte anses ge Everyday Health faktiska kunskaper om fakta eller omständigheter som strider mot material eller handlingar är uppenbara. Om du i god tro tror att ett meddelande om upphovsrättsintrång felaktigt har lämnats in mot dig, tillåter DMCA dig att skicka ett motmeddelande till Everyday Health. Alla meddelanden och motmeddelanden måste uppfylla de då gällande lagstadgade kraven som ställs av DMCA; se http://www.loc.gov/copyright för mer information. Om du tror att ditt arbete har kopierats på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång, vänligen ge vår upphovsrättsagent följande information:

 • En elektronisk eller fysisk signatur från den person som har rätt att agera på upphovsrättsinnehavarens vägnar;
 • Identification of the copyrighted work that you claim has been infringed;
 • Identification of where the material that you claim is infringing is located on the Site or Service reasonably sufficient to permit us to locate the material;
 • Information reasonably sufficient to permit us to contact you, such as your address, telephone number and, if available, your email address;
 • A statement by you that you have a good faith belief that the disputed use is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law; och
 • A statement by you, made under penalty of perjury, that the above information in your notice is accurate and that you are the copyright owner or authorized to act on the copyright owner's behalf.
 • Everyday Health's Copyright Agent for notice of claims of copyright infringement or counter notices can be reached as follows: Designated Agent: Legal Department, Ziff Davis, LLC; Address of Agent: c/o Ziff Davis, LLC, 114 5th Avenue, 15th Fl, New York, NY 10011; Telephone: (212)503-3569; Fax: (646) 728-9501; E-mail for notice: [email protected] We suggest that you consult your legal advisor before filing a notice or counter-notice. Also, be aware that there can be penalties for false claims under the DMCA.

18. Jurisdictional Issues.

Everyday Health makes no representation or warranty that the content and materials on the Sites or the Services are appropriate or available for use in locations outside the United States. Those who choose to access the Sites or use the Services from other locations do so on their own initiative and at their own risk, and are responsible for compliance with local laws, if and to the extent applicable. Everyday Health reserves the right, at any time in our sole discretion, to limit the availability and accessibility of the Sites or the Services to any person, geographic area or jurisdiction we so desire, and to limit the quantities of any such service or products that we provide.

19. Termination.

You agree that Everyday Health, in its sole discretion, may terminate your password, account (in whole or in part) or use of the Sites or Services, and remove and discard any content within the Sites or Services, at any time and for any reason. You agree that any actions taken under this Section may be effective without prior notice to you.

20. Governing Law.

These TOU and the relationship between you and Everyday Health shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of New York, without regard to its conflict of law provisions. You and Everyday Health irrevocably agree to submit to the personal and exclusive jurisdiction of the federal and state courts located within the county of New York, in the State of New York, and waive any jurisdictional, venue or inconvenient forum objections to such courts.

21. Waiver and Severability.

The failure of Everyday Health to exercise or enforce any right or provision of these TOU shall not constitute a waiver of such right or provision. If any provision of these TOU is found by a court of competent jurisdiction to be unlawful, void or for any reason unenforceable, then that provision shall be deemed severed herefrom and shall not affect the validity and enforceability of any remaining provisions.

22. Successors and Assigns.

We may perform any of our obligations or exercise any of our rights under this TOU through one or more of our corporate affiliates (including any entity that directly or indirectly controls, is controlled by or is under common control with us). If Everyday Health or its assets are acquired by another entity, that entity will assume our rights and obligations as described in this TOU. You may not assign your rights or obligations under this TOU, by operation of law or otherwise, without our prior written consent.

23. Arbitration Clause.

ARBITRATION NOTICE: Any dispute, claim or controversy arising out of or relating to this Agreement or the breach, termination, enforcement, interpretation or validity thereof, including the determination of the scope or applicability of this agreement to arbitrate, shall be determined by arbitration in New York, New York before a single arbitrator. The arbitration shall be administered JAMS, pursuant to its Comprehensive Arbitration Rules and Procedures. Judgment on the arbitration award may be entered in any court having jurisdiction. This clause shall not preclude parties from seeking provisional remedies in aid of arbitration from a court of appropriate jurisdiction. Notwithstanding the foregoing, each party shall have the right to institute an action in a court of proper jurisdiction for injunctive or other equitable relief pending a final decision by the arbitrator.TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, YOU AGREE THAT (I) NO ARBITRATION SHALL BE JOINED WITH ANY OTHER; (II) THERE IS NO RIGHT OR AUTHORITY FOR ANY DISPUTE TO BE ARBITRATED ON A CLASS-ACTION BASIS OR TO UTILIZE CLASS ACTION PROCEDURES; AND (III) THERE IS NO RIGHT OR AUTHORITY FOR ANY DISPUTE TO BE BROUGHT IN A PURPORTED REPRESENTATIVE CAPACITY ON BEHALF OF THE GENERAL PUBLIC OR ANY OTHER PERSONS. If the specific provision of this paragraph is found to be unenforceable, then the entirety of this Section entitled “Binding Arbitration” shall be null and void.YOU AGREE TO WAIVE YOUR RIGHT TO A JURY TRIAL AND UNDERSTAND THAT, ABSENT THIS PROVISION, YOU WOULD HAVE THE RIGHT TO SUE IN COURT. THE SCOPE OF THIS WAIVER IS INTENDED TO BE ALL-ENCOMPASSING OF ANY AND ALL DISPUTES THAT MAY BE FILED IN ANY COURT AND THAT RELATE TO THE SUBJECT MATTER OF THIS AGREEMENT, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, CONTRACT CLAIMS, TORT CLAIMS AND ALL OTHER COMMON LAW AND STATUTORY CLAIMS.

24. Updates.

We may modify these TOU at any time, as we deem appropriate. If you disagree with the changes to the TOU, you must discontinue your use of the Sites and Services, and if you have registered as a member, cancel your registration. Your continued access or use of any of the Sites or Services following such notice signifies your acceptance of the modified TOU. It is your responsibility to review the TOU regularly to be aware of such modifications. We reserve the right to modify or discontinue the Sites or Services with or without notice. We will not be liable to you or any third party should we exercise our right to modify or discontinue the Sites or Services. If you object to any such changes, your sole recourse will be to cease access to the Sites or Services. Continued access to the Sites or Services following notice of any such changes will indicate your acknowledgement of such changes and acceptance of the Sites or Services as so modified and your use of new Services will be governed by these TOU.

Date of Last Revision: June 4th, 2020


Titta på videon: Trailer: Varför ska några maktgalna globala techjättar få diktera villkor för nationens framtid? (November 2022).

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos