Allmänna

Faderns betydelse för barnets utveckling

Faderns betydelse för barnets utveckling

Tidigare betonades endast mammans roll i moder-spädbarnsförhållandet och fäderna spelade alltid den bärande rollen. Tidigare var det att vara far i samhällets ögon att underhålla familjen och att vara den myndighet som verkställer reglerna. I dag är fäder involverade i kommunikationen inom moder-barn-förhållandet. Neurologispecialist från REEM Neuropsychiatry Center Mehmet Yavuz delar sina åsikter i ämnet.Din fars roll büyük Det känslomässiga bandet mellan mor och barn börjar när barnet fortfarande befinner sig i livmodern. Denna bindning blir starkare dag för dag. Bara månader senare börjar barnet att rikta uppmärksamheten mot fadern. Instinktivt börjar kommunikation mellan barn och barn med födseln, men fadern behöver fysisk kontakt för att upprätta denna känslomässiga relation med barnet. Faderns fysiska och emotionella närvaro hjälper barnet att utveckla en mer självsäker personlighet från barndomen. Barnet, som känner till en fars existens i familjen, känner sig mer självförtroende inför problem. Barn som får tillräckligt med uppmärksamhet och kärlek från sin far blir mer lyckliga och självsäkra individer under de senare åren.Den första manliga rollmodellen i barns liv; farDen första manliga förebilden för både flickor och pojkar var deras far. Flickor utvecklar sin medvetenhet om sina framtida fäder med sina första fäder. Pojkar utvecklar sina sexuella identiteter genom sina fäder. Med sin förebild tenderar hon att bete sig som henne.Mors stöd är viktigt i kommunikation mellan barn och farModern har en stor roll i kommunikation mellan barn och pappa. Moderens respekt för fadern i hemmet tillåter barnet att respektera fadern. mor; Om barnet får stöd från fadern i barnomsorg och hushållsarbete, hittar detta delande humör också en plats i barnets personlighet. Därför bör mödrar dela med fäder hemma och par bör respektera varandra.Vad bör övervägas i relationen mellan barn och far?- Pappa; Det är viktigt för fadern att tillgodose barnets behov såsom hälsa, näring och renlighet. Dessa beteenden är en viktig del av den framtida sunda relationen - Fadern bör vara en bra modell för barnet med allt sitt beteende. fadern ska acceptera barnet som det är och inte jämföra det med andra. Barnets ansträngningar och positiva beteenden bör stödjas och vara tålmodiga, lugna och konstruktiva inför misslyckanden.